Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Myöhässä

Tarkennus: Suunnitelman hyväksyminen / käsittely vielä kesken kaupunginhallituksessa. • Pyöräilyn poikkihallinnollisen työryhmän perustaminen ok SL • Laaditaan pyöräilykatsaus ok SL • Selvitetään mahdollisuus pyöräilykoordinaattorin/pyöräilyn vastuuhenkilön nimeämiseen ok nimetty Petteri Nisula • Perustetaan yhteistyöfoorumi naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa Foorumi kokoontunut kahteen kertaan • Kaupunki osallistaa aktiivisesti asukkaita ja yhdistyksiä pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen. Akaan pyöräilijät ry- kokous, Pyöräilykoordinaattori esittäytynyt Toijalan yrittäjille.

Kuvaus

Akaan kaupunki kehittää pyöräilyn mahdollisuuksia yhdessä Valkeakosken kaupungin kanssa. Molemmille kaupungeille on laadittu yhteistyöhankkeessa pyöräliikenteen edistämisohjelma ja sitä tukeva pyörämatkailun loppuraportti.

Pyöräliikenteen edistämisohjelmassa Akaalle asetetaan seuraavat tavoitteet:

 1. Pyöräily on helppo yhdistää matkaketjuihin
 2. Pyöräliikenne nähdään vetovoimatekijänä, ei kulueränä
 3. Pyöräliikenteen edistäminen on osa poikkihallinnollista päätöksentekoa
 4. Kaupungille luodaan pyöräilyn nettisivut ja fyysinen opastus laitetaan kuntoon.

Pyöräliikenteen edistämisohjelmassa on Akaan kaupungille osoitettu useita konkreettisia toimenpiteitä:

 1. Hyväksytetään pyöräliikenteen edistämisohjelma päättäjillä
 2. Tavoite pyöräilykaupungista asetetaan osaksi elinvoima ja kaupunki -ohjelmaa
 3. Pyöräilyn poikkihallinnollisen työryhmän perustaminen
 4. Kaupunki budjetoi vuosittain yhteistyöryhmän määrittelemiin kohteisiin pyöräilyn edistämismäärärahan
 5. Laaditaan pyöräilykatsaus
 6. Selvitetään mahdollisuus pyöräilykoordinaattorin/pyöräilyn vastuuhenkilön nimeämiseen
 7. Perustetaan yhteistyöfoorumi naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa
 8. Pyöräliikenteen pääreitit huomioidaan kaikilla kaavatasoilla
 9. Pyöräpysäköintinormin laatiminen
 10. Kehitetään kuntakeskuksien pyöräväyliä pääverkon mukaisesti
 11. Kehitetään radan ympäristöjä etenkin Viialan ja Toijalan asemilla
 12. Kartoitetaan nykyiset väylät ja erityisesti niiden luokittelu
 13. Määritellään kunnossapidon periaatteet ja talvikunnossapidon taso
 14. Ajanmukaistetaan liikennemerkit ja tiemerkinnät
 15. Laaditaan viitoitus- ja opastussuunnitelma
 16. Suunnitellaan ja toteutetaan liikenteen rauhoittamistoimenpiteet erityisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten liikenneympäristössä
 17. Laaditaan pyöräpysäköintisuunnitelma joukkoliikenteen pysäkeille
 18. ”MaaS-palvelun” esiselvitys
 19. Toteutetaan kaupungin pyöräilyn nettisivut
 20. Laaditaan toimintasuunnitelma, kuinka kaupunki näyttää esimerkkiä pyöräilyn edistämisessä
 21. Kaupunki osallistaa aktiivisesti asukkaita ja yhdistyksiä pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen.

Virallinen kuvaus

Akaan ja Valkeakosken pyöräliikenteen edistämisohjelma

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.11.2023

  19. Perustetaan Akaan pyöräilyn nettisivut

Mitä on tehty?

 • Tehty01.12.2023

  5. Laaditaan pyöräilykatsaus

  Laaditaan säännöllisesti päivitettävä pyöräilykatsaus Akaaseen.

 • Tehty11.10.2023

  6.-7. Pyöräkoordinaattoritoiminnan käynnistämisen hanke

  Hankkeen tavoitteena on käynnistää pyöräliikenteen koordinaattoritoiminta Akaassa ja Valkeakoskella ja tehdä siitä pysyvä pyöräliikenteen edistämiskeino kaupungeissa.

  Hanke käsittää kolme kokonaisuutta:

  • Pyöräliikenteen koordinaattoritoiminnan käynnistäminen Akaassa ja Valkeakoskella
  • Pyöräliikenteen viestinnän kehittäminen kaupungeissa
  • Yhteistyöfoorumin käynnistäminen naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa
 • Tehty30.11.2022

  2. Tavoite pyöräilykaupungista asetetaan osaksi elinvoima ja kaupunki -ohjelmaa

 • Tehty16.08.2022

  1. Hyväksytetään pyöräliikenteen edistämisohjelma päättäjillä

  Edistämisohjelma hyväksytty EVO 2.3.2022 § 33, TEK 26.4.2022 § 70, KH 16.8.2022 § 212

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

02.03.2022 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Samuli Lehti

  Samuli Lehti

  Kunnossapitopäällikkö

  Alueiden kunnossapito

 • Sini Kantola

  Sini Kantola

  Viestintäasiantuntija

  Akaan kaupunki

 • Niina Järvinen

  Niina Järvinen

  Kaavoituspäällikkö

  Maankäyttö ja kaavoitus

 • Lasse Silvan

  Lasse Silvan

  Kaupunkikehitysjohtaja

  Akaan kaupunki

Tietoja päivitetty 01.12.2023