Hyppää sisältöön

8Kulutusperusteinen päästöjen laskenta

Kuva: (Sitowise)

Eteneminen

 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Valmis

Kuvaus

Kulma2-hankkeessa laskettiin akaalaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjälki. Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin vuodelta 2022.

Kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruuasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta.

Akaan kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 142,9 kt CO2-ekv ja asukasta kohden 8,6 t CO2-ekv.

Ympyräkaavio Akaan kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä sektoreittain. Yhteensä päästömäärä on 142,9 kt CO2 -ekv, joka jakaantuu seuraavasti: energiankulutus 27%, rakentaminen 10%, liikkuminen 22%, ruoka 23%, tavarat ja palvelut 18%.

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuonna 2022. Rakentamisen hiilikädenjälkivaikutus ei näy kuvassa. (Sitowise)

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

16.09.2022 → 04.05.2023

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jyrki Korhonen

  Jyrki Korhonen

  kiinteistöpäällikkö

  Akaan kaupunki

Tietoja päivitetty 19.07.2023